Integritetspolicy

1.Användning av webbplatsinnehåll

Best-Component.com

Webbplatsen förbehåller sig rätten att tolka innehållet pådenna webbplats och innehållet pådenna webbplats endast för din personliga användning.Innehållet i upphovsrätten och andra proprietära meddelanden,du bör respekteras och en kopia ska behållas.Om webbplatsens innehåll utan rätt uttalande betyder inte att webbplatsen inte har rättigheter,betyder inte att webbplatsen inte hävdar rättigheter och du bör respektera principen om god tro och innehållets legitima intressen för legitim användning.Du får inte pånågot sätt modifiera,kopiera,offentliggöra,publicera eller distribuera sådana material eller påannat sätt använda dem för alla offentliga eller kommersiellaändamål.Förbjuda något av dessa material för någon annan webbplats eller annan utskriftsmedia eller nätverksdatamiljö.Innehåll påwebbplatsen och redigera formen av rättsligt skydd enligt upphovsrätten,All obehörig användning kan utgöra upphovsrätt,varumärke och andra juridiska rättigheter.Om du inte accepterar eller bryter mot dessa Villkor,kommer din behörighet att använda webbplatsen automatiskt att upphöra och du måste omedelbart förstöra alla nedladdade eller utskrivna material.

 

2.information spridning webbplats

Tillgängligheten av innehåll påden här webbplatsen utan någon form av garanti.Det garanterar inte absolut noggrannhet och fullständighet.Sitt i produkterna kommer tekniker,program,pris och tilldelning attändras utan föregående meddelande.Innehållet påwebbplatsen kan ha gått ut,Best-Component.com.Noåtagande att uppdatera dem.Kraftfullt utlämnande av information kan vara i din lokala kan fortfarande inte fåprodukten,processen eller tjänsten,du kan ansöka påBest-Component.com Business Contacts och distributör.

 

3.User inlägg

Utöver sekretessbestämmelserna,andraän dem,skickar eller skickar du material till webbplatsen,eller kontaktinformation(nedan kallad kollektivt kallad information)anses vara icke-konfidentiell och icke-proprietär.Din användning av denna webbplats ska inte bryta mot lagar,förordningar och allmän moral,inte till eller från post eller skicka olaga,hotande,kränkande,förolämpande,obscent,pornografiskt eller annat olagligt material.Om personer har informationsinnehåll och inflytande finns det bevis påvarning eller invändning mot denna webbplats gärna ta bort meddelandet eller obegränsat upphävande av informationen webbläsaren,utan att behöva fåförhandsgodkännande,ingen skyldighet att skicka meddelandet,situationenär allvarlig,den här webbplatsen kan tas bort av användaren.

 

4.Users utbyte innehåll

Best-Component.com Live upp för attövervaka eller granska användaren för att skicka eller skicka meddelanden eller kommunicera enbart med varandra i något ansvarsområde,inklusive men inte begränsat till chattrum,Best-Component.com Forums eller andra användarforum,och eventuell utbyte av content.Best-Component.com För innehållet i sådan sådan utbyte tar inget ansvar,oavsett om de ger upphov tillåtal,integritet,obscenity eller andra problem.Best-Component.com Behålls när den hittades raderas anses vara missbrukande,förolämpande,obscent eller påannat sätt anstötligt innehållsrätt till information.

 

5.site för att ladda ner programvara för användning

Om du laddar ner programvara från användningen av programvara för att följa programvarulicensavtalet för att fåalla programlicensvillkor.När du läser och accepterar programlicensavtalet innan bestämmelserna inte får hämtas eller installeras.

 

6.Länkar till tredje parts webbplatser

Webbplats länkar till tredje parts webbplatser bara som en bekvämlighet för dig.Om du använder dessa länkar lämnar du webbplatsen.BestComponent.com har inte granskat någon tredje parts webbplatser,dessa webbplatser och deras innehåll kontrollerar inte utan ansvar.Om du bestämmer dig för att fåtillgång till några länkar till tredje parts webbplatser,kan dina eventuella konsekvenser och risker bäras av din egen.

 

7.Ansvarsbegränsning

Best-Component.com Och dess leverantörer eller tredje part som nämnsär inte ansvarig för eventuella skador(inklusive men inte begränsat till borttappad vinst,förlorade data eller avbrott i drift som orsakats av skada),huruvida sådan skada beror påanvändning eller inte kan använda Webbplats och sidlänkar till någon webbplats eller information som finns påsådana webbplatser orsakade,och oavsett om de har avtalet,skadestånd eller annan rättslig grund i förväg och det har skett sådan skada,kan det hända att råd.Om du använder den här webbplatsen som en följd av information eller data somär nödvändiga för underhåll,reparation eller korrigering av utrustning,bör du vara medveten om att deras eget måste bära alla kostnader som uppstår där.Best-Component.com Vid följande situationer utan ansvar:Överföring av information genom nätoperatören(Best-Component.com.Och dess auktoriserade person)annanän den initierade;informationsöverföring,routing,anslutning och lagring tillhandahålls av den nödvändiga automatiska tekniska processen,val av informationsnätverkstjänstleverantör,utöver andra krav påautomatiskt svar väljer inte nätoperatörsleverantören dessa informationsleverantörer och mottagare;nätleverantörer system eller nätverksförmedlare eller tillfällig lagring av information kopia av formuläret under normala omständigheter,inte en annanän den avsedda mottagaren mottog den reserverade tiden inte längreän den avsedda mottagaren att ge tillgång till informationöverföring,routing eller genom att ansluta till en rimlig tid,genom systemets eller nätverksöverföringen av informationsinnehållet intakt.anslutning och lagring tillhandahålls av den nödvändiga automatiska tekniska processen,val av informationsnätverkstjänstleverantör,utöver andra krav påautomatiskt svar väljer nätoperatören inte dessa informationsleverantörer och mottagare;nätleverantörer system eller nätverksförmedlare eller tillfälliga lagring av informationskopia av formuläret under normala omständigheter,inte en annan personän den avsedda mottagaren mottog den reserverade tiden,inte längreän den avsedda mottagaren för att ge tillgång till informationsöverföring,routing eller genom att ansluta till en rimlig tid,genom systemet eller nätverksöverföring av informationsinnehåll intakt.anslutning och lagring tillhandahålls av den nödvändiga automatiska tekniska processen,val av informationsnätverkstjänstleverantör,utöver andra krav påautomatiskt svar väljer nätoperatören inte dessa informationsleverantörer och mottagare;nätleverantörer system eller nätverksförmedlare eller tillfälliga lagring av informationskopia av formuläret under normala omständigheter,inte en annan personän den avsedda mottagaren mottog den reserverade tiden,inte längreän den avsedda mottagaren för att ge tillgång till informationsöverföring,routing eller genom att ansluta till en rimlig tid,genom systemet eller nätverksöverföring av informationsinnehåll intakt.utöver andra krav påautomatiskt svar väljer nätoperatören inte dessa informationsleverantörer och mottagare;nätleverantörer system eller nätverksförmedlare eller tillfällig lagring av informationskopia av formuläret,under normala omständigheter,inte en annanän den avsedda mottagaren mottog den reserverade tiden inte längreän den avsedda mottagaren för att ge tillgång till informationsöverföring,routing eller genom att ansluta till en rimlig tid,genom att systemet eller nätverketöverför informationsinnehållet intakt.utöver andra krav påautomatiskt svar väljer nätoperatören inte dessa informationsleverantörer och mottagare;nätleverantörer system eller nätverksförmedlare eller tillfällig lagring av informationskopia av formuläret,under normala omständigheter,inte en annanän den avsedda mottagaren mottog den reserverade tiden inte längreän den avsedda mottagaren för att ge tillgång till informationsöverföring,routing eller genom att ansluta till en rimlig tid,genom att systemet eller nätverketöverför informationsinnehållet intakt.inte en annan personän den avsedda mottagaren mottog den reserverade tiden,inte längreän den avsedda mottagaren,för att ge tillgång till informationsöverföring,routing eller genom att ansluta till en rimlig tid,genom systemets eller nätverksöverföringen av informationsinnehållet intakt.inte en annan personän den avsedda mottagaren mottog den reserverade tiden,inte längreän den avsedda mottagaren,för att ge tillgång till informationsöverföring,routing eller genom att ansluta till en rimlig tid,genom systemets eller nätverksöverföringen av informationsinnehållet intakt.

 

8.Allmänna principer

Best-Component.com kan när som helständra dessa villkor.Du bör besöka den här sidan för att förståde nuvarande villkoren,eftersom dessa villkorär nära relaterade till dig.Vissa bestämmelser i dessa villkor kan vara påvissa sidor med uttryckligen angivna juridiska meddelanden eller villkor ersatt.